Ziektebeelden

Bloeddruk1

Lupus

Wat is lupus?
Lupus Erythematodes (of kortweg lupus) is een auto-immuunziekte, dat wil zeggen een ontregeling van het eigen afweersysteem, waarbij het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert. Ons afweersysteem beschermt ons tegen lichaamsvreemde indringers zoals bacteriën en virussen. Door een (immunologische) ontregeling kan het voorkomen dat het afweersysteem lichaamseigen bestanddelen niet meer goed van lichaamsvreemde bestanddelen onderscheidt en daardoor afweerreacties, waaronder vorming van afweerstoffen tegen lichaamseigen bestanddelen in gang zet. Zo zijn bij een patiënt met lupus vaak afweerstoffen in het bloed aan te tonen die zijn gericht tegen bestanddelen van de eigen celkernen. Deze antistoffen worden antinucleaire (tegen celkernen gerichte) antistoffen (afgekort ANA) genoemd.

Lupus kan zich voordoen als een ziekte die zich beperkt tot de huid zoals Chronische Discoïde Lupus Erythematodes (CDLE) en Subacute Cutane Lupus Erythematodes (SCLE) of als een aandoening waarbij ook diverse interne organen zijn aangedaan, de Systemische Lupus Erythematodes (SLE). Het ziektebeeld SLE is een complexe aandoening.

Klachten
SLE kent, omdat de ziekte bijna ieder orgaan in het lichaam kan aantasten, heel veel verschillende uitingsvormen.

Gewrichtsklachten (vaak vluchtige gewrichtspijnen al dan niet samengaand met gewrichtsontstekingen), huidafwijkingen, spierpijnen en algemene vermoeidheid behoren tot de meest voorkomende klachten.

Tot de symptomen die bij SLE kunnen optreden behoren verder onder andere:
- koorts
- klierzwellingen
- haaruitval
- bloedarmoede (eventueel veroorzaakt door antistoffen die rode bloedcellen versneld doen afbreken)
- laag aantal bloedplaatjes of witte bloedcellen
- gewichtsverlies en slechte eetlust
- vlindervormige uitslag in het gezicht
- zweertjes in de mond-, keel- en neusholte
- diverse huidafwijkingen, waaronder CDLE en SCLE
- overgevoeligheid van de huid voor zonlicht (UV-straling)
- fenomeen van Raynaud (Het onder invloed van koude of emoties optreden van “dode” vingers die van wit tot rood-paars kunnen verkleuren)
- nierontsteking (lupus nefritis)
- hoge bloeddruk
- ontsteking van het longvlies (pleuritis)
- ontsteking van het hartvlies (pericarditis)
- ontsteking van het buikvlies (peritonitis)
- neurologische en psychiatrische klachten (cerebrale lupus)
- ontsteking van zenuwen (neuropathie)
- vergrote lever of milt
- maag- en darmklachten
- ontsteking van hartspier of -kleppen
- aantasting van de longen
- bloedvatafsluiting (trombose)
- secundair Sjögren syndroom (belangrijke klacht: droogte van ogen en/of mond).

Bovenstaande symptomen komen absoluut niet allemaal voor bij iedere patiënt. Meestal blijft het beperkt tot enkele klachten.

Kijk voor meer informatie op de website van de NVLE.

Research

Publicaties over niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden bij sclerodermie

Publicaties over niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden bij lupus

 

Zorgzoeker

Zoek een professional bij u in de buurt met de zorgzoeker >>