Professionals

Artsen

Paramedische zorg

Paramedische zorg
Diëtist
Ergotherapeut
Fysiotherapeut en oefentherapeut
Maatschappelijk werker
Podotherapeut
Psycholoog
Reumaverpleegkundige
Verpleegkundig specialist

Paramedische zorg
Systemische auto-immuun aandoeningen zoals lupus, MCTD, APS en sclerodermie zijn chronische aandoening en zijn nog niet te genezen. De medische zorg richt zich met name op symptoombestrijding. Ondanks optimale medische zorg, geven mensen met systemische auto-immuun aandoeningen vaak aan klachten te ervaren. Niet-medicamenteuze zorg is erop gericht de patiënt te helpen om te gaan met de consequenties van de aandoening. Paramedici, zoals verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, etc. leveren deze zorg. Hieronder kunt kijken bij welke paramedicus u terecht kunt met welke klachten/symptomen. 

Diëtist
De diëtist is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. De diëtist behandelt met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies voor zowel overvoeding als ondervoeding. Daarnaast heeft zij kennis over gedrag rondom de voeding en kunnen zij patiënten motiveren bij het volgen van het advies. De diëtist kan u ook advies geven over goede voeding om problemen met het spijsverteringsstelsel, zoals slikklachten, passageproblemen van de slokdarm, kauwproblemen en problemen met het maagdarmkanaal zoveel mogelijk te voorkomen.

Ergotherapeut
Van de ergotherapeut krijgt u praktische tips over de manier waarop u dagelijkse activiteiten het best kunt uitvoeren om zo zelfstandig mogelijk te blijven. De ergotherapeut kan u leefstijladviezen en adviezen over vermoeidheid geven. Vermoeidheid is een klacht die vaak voorkomt. Ook kan er aandacht besteed worden aan een ergonomische houding tijdens dagelijkse activiteiten. Daarnaast mag de ergotherapeut een orthese, hulpmiddel of aanpassing aanmeten en vervaardigen en de patiënt ermee leren omgaan. Daarnaast kunt u bij de ergotherapeut terecht bij complexe handfunctieproblematiek; de ergotherapeut kan u adviseren om handelingen op een andere manier uit te voeren die minder belastend is voor de handen. 

Fysiotherapeut en oefentherapeut
De fysio- of de oefentherapeut kan u helpen met het verbeteren van houding en beweging. De oefentherapie wordt “op maat” gegeven, de oefen/fysiotherapeut houdt rekening met uw beperkingen en mogelijkheden. De oefen/fysiotherapeut leert u zich bewust te worden van de manier waarop u beweegt en handelt. Daarnaast leert u om te gaan met uw mogelijkheden en beperkingen in het (dagelijks) handelen door het aanleren en trainen van vaardigheden en/of compensatietechnieken. Het streven naar een actieve leefstijl, waaronder het vergroten van het algemeen uithoudingsvermogen, hoort hier ook bij.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan u en uw directe omgeving helpen en van advies voorzien bij problemen op het psychosociale gebied, zoals in werk, gezin of relatie. Daarnaast kan de maatschappelijk werker een rol spelen bij het leren accepteren van aandoening in uw leven en het verlenen van praktische hulp bij het oplossen van ziekte gerelateerde problematiek. Ook kan de maatschappelijk werker u begeleiden bij het aanvragen van hulp, hulpmiddelen en aanpassingen.

Podotherapeut
De podotherapeut kan u advies geven of behandelen voor voetklachten, ernstige huid- en nagelaandoeningen en/of klachten die (zijn) ontstaan door een afwijkend functioneren van de voeten of een verkeerd looppatroon. Behandelen gaat middels het toepassen van corrigerende en/of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, en het verzorgen van wonden. 

Psycholoog
Een psycholoog heeft kennis van psychologische factoren die verband kunnen houden met het ziekteproces. Daarnaast kan de psycholoog u helpen bij problemen zoals het omgaan met de aandoening, verwerking, zelfbeeld, zelfwaardering, het veranderd uiterlijk, lichamelijk beeld, somberheid, angst en distress. De psycholoog kan u helpen om inzichtelijk te maken wat de invloed hiervan is op de gevolgen van de aandoening, wat de invloed is van de omgeving op de patiënt en vice versa. Relatieproblemen horen ook tot het terrein van de psycholoog.

Reumaverpleegkundige 
De reumaverpleegkundige wordt ook verpleegkundig reumaconsulent genoemd. Hij/zij is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een reumatische aandoening. De reumaverpleegkundige biedt informatie en geeft, aanvullend en in samenwerking met de reumatoloog, voorlichting over uw ziektebeeld, de behandeling en het omgaan met de aandoening in het dagelijks leven. Hij/zij kan een verwijzing naar een andere zorgverlener zoals een ergotherapeut, maatschappelijk werker of fysiotherapeut met u en uw behandelend reumatoloog bespreken.

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist reumatologie handelt in nauwe samenwerking met de reumatoloog. Hij/zij voert naast verpleegkundige ook medische zorg uit. De verpleegkundig specialist voert o.a. een medisch vraaggesprek en doet lichamelijk onderzoek, vraagt aanvullend onderzoek aan, is bevoegd om medicatie voor te schrijven en door te verwijzen naar medisch specialisten en andere zorgverleners. De verpleegkundig specialist combineert op deze manier zorg en behandeling en vervult een brugfunctie tussen artsen en verpleegkundigen.

Kennisgroep

NVLE connect heeft een kennisgroep op LinkedIn.
Lees meer >>

Zorgzoeker

Zoek een professional bij u in de buurt met de zorgzoeker >>