Actueel

Artsen

Afstemming van zorg bij sclerodermie verbeteren

Door middel van een vragenlijstonderzoek probeerden wij antwoord te krijgen op deze vraag. De vragenlijst werd afgenomen onder leden van de patiëntenvereniging NVLE. In totaal vulden 198 mensen met sclerodermie de vragenlijst in.

Over de kwaliteit van de zorg zijn de deelnemers zeer tevreden. De belangrijkste zorgverleners krijgt gemiddeld een 8.4 op een schaal van 0 tot 10. Meer dan 90% van de deelnemers vond dat hun belangrijkste zorgverlener voldoende tijd nam tijdens afspraken, dat er voldoende gelegenheid was voor het stellen van vragen, aandachtig luisterde, en dingen op een begrijpelijke manier uitlegde. Men voelde zich ook serieus genomen.

Bovengenoemde cijfers staan een beetje in contrast met de bevinding dat slechts 70% van de deelnemers vond dat de behandelingen en adviezen, gerelateerd aan sclerodermie, door de verschillende zorgverleners goed op elkaar waren afgestemd. Daarnaast vond slechts 62% van de deelnemers dat er goede afspraken tussen zorgverleners werden gemaakt en  een op de drie respondenten gaf aan dat zorgverleners niet op de hoogte waren van de gemaakte afspraken met andere zorgverleners. Naarmate er meer verschillende zorgverleners betrokken waren bij de zorg van de deelnemers, bleken zij minder tevreden te zijn over de afstemming van zorg.

Uit het onderzoek bleek dat over het algemeen mensen met sclerodermie tevreden zijn over de geleverde zorg. Op het gebied van coördinatie en afstemming van zorg is men relatief gezien minder tevreden; op dit gebied is nog zeker verbetering nodig. De onderzoekers bevelen daarom aan de mogelijkheden onder de loep te nemen om de coördinatie en afstemming van de zorg bij deze complexe patiëntengroep te verbeteren.

Linda Willems, psycholoog, promovendus Sint Maartenskliniek Nijmegen verricht onderzoek naar het zorggebruik en de kwaliteit van zorg bij patiënten met sclerodermie.

Zorgzoeker

Zoek een professional bij u in de buurt met de zorgzoeker >>